steel frame สร้างโกดัง สร้างโรงงาน โครงสร้างเหล็ก

Steel Frame Building -Turnkey Construction

Powerteam Factory

Share this :

Details :

บริษัท สตีล เฟรม บิลดิ้ง จำกัด เกิดจาการการรวมตัวกันของกลุ่มเพื่อนวิศวกรที่มีจุดมุ่งหมายตรงกัน เน้นการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานงานก่อสร้างให้ทัดเทียมระดับสากล
 
บริษัท สตีลเฟรมบิลดิ้ง จำกัด ให้บริการออกแบบขออนุญาตก่อสร้าง ก่อสร้างครบวงจรในรูปแบบงาน Turnkeyเชี่ยวชาญงานโครงสร้างอาคารเหล็กสำเร็จรูประบบ PEB (Pre-Engineered Building) จึงสามารถออกแบบให้ประหยัดกว่าและช่วยลดระยะเวลาก่อสร้าง
 
เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าบริษัทชั้นนำระดับประเทศมากมาย ที่เลือกใช้บริการของ Steel Frame Building
ด้วยบริการแบบครบวงจรที่เดียวจบและทีมงานมืออาชีพพร้อมบริการท่าน เรายึดมั่นพันธะสัญญาในการส่งมอบคุณค่า คุณภาพของสินค้าและบริการของเราแก่ทุกท่าน

Share This :

Contact Person:

BNI Miracle Chapter เปิดโอกาสสำหรับผู้ที่สนใจ
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายนักธุรกิจระดับโลก ที่สร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่กันทั่วโลก