บริษัท เอ็นจีอาร์ จำกัด

เจ้าของกิจการ, แผนกการตลาด , บริหารจัดการการตลาด offline และ online และ ทีมที่ปรึกษา, งานการตลาด การสร้างแบรนด์ และ สื่อส่งเสริมการตลาด, Powerteam Marketing

Share this :

Details :


 
 

Share This :

BNI Miracle Chapter เปิดโอกาสสำหรับผู้ที่สนใจ
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายนักธุรกิจระดับโลก ที่สร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่กันทั่วโลก