ตราพระอาทิตย์ sunbrand แปรงทำความสะอาด โรงแปรงตราพระอาทิตย์

WORLD WIDE MERCANTILE CO.,LTD

Powerteam Factory

Share this :

Details :

บริษัท เวิล์ด ไวด์ เมอร์แคนไทล์ จำกัด
 
เป็นบริษัทผลิต จำหน่าย และส่งออก ผลิตภัณฑ์แปรง และเครื่องใช้ในครัวเรือนทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ บริษัท เวิลด์ ไวด์ เมอร์แคนไทล์ จำกัด ได้ก่อตั้งและมีประสบการณ์การทำงานมานานกว่า 40 ปี บริษัทฯ  โดยเน้นการผลิตเพื่อทำการจำหน่ายและส่งออก ทั้งตลาดในประเทศ และต่างประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตราพระอาทิตย์ และตรานก ทั้งยังเป็นผู้แปรงทำความสะอาดผลิต OEM และ Housebrand ให้แบรนด์ชั้นนำหลายแบรนด์ในประเทศผู้ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรง สินค้าใช้ในบ้าน ส่งออกทั้งในและต่างประเทศ ประสบการณ์ยาวนานกว่า 40ปี 

Share This :

BNI Miracle Chapter เปิดโอกาสสำหรับผู้ที่สนใจ
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายนักธุรกิจระดับโลก ที่สร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่กันทั่วโลก