บริษัท ชัยดำรงสตีล จำกัด

เจ้าของกิจการ, จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง , Powerteam Cons league

Share this :

Details :

บริษัท ชัยดำรงสตีล จำกัด
              บริษัท ชัยดำรงสตีล จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจจำหน่ายเหล็กในปี พ.ศ. 2532 โดยเปิดเป็นร้านค้าเหล็ก 2 คูหาในจังหวัดนนทบุรี และได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทใน พ.ศ. 2532 และต่อมาในปี พ.ศ. 2556 ได้ย้ายมาเปิดเป็นคลังสินค้า ในอำเภอลาดหลุดแก้ว จังหวัดปทุมธานี
              บริษัท ชัยดำรงสตีล จำกัด จำหน่ายเหล็กทุกชนิดทั้งเหล็กก่อสร้าง เช่น เหล็กเส้น เหล็กข้อออย ไวร์เมช เหล็กบีม ไอบีม เหล็กเอชบีม ไวด์แฟรงค์ เหล็กรูปพรรณต่างๆ ท่อเหล็กกลม แป๊บแบน แป๊ปเหลี่ยม เหล็กรางน้ำ เหล็กฉาก เพลา เหล็กแผ่นดำ เหล็กแผ่นสังกะสี ตลอดจน สแตนเลส อลูมิเนียม ชนิดต่างๆ
              บริษัทฯ มีคลังสินค้าไว้คอยจำหน่ายและบริการลูกค้าอย่างเพียงพอ รวมทั้งบริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ไว้คอยบริการลูกค้า ทั้งมีทีมงานจัดส่งสินค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าอย่างถูกและรวดเร็ว

 
-เราพร้อมเสมอ สำหรับการบริการ-



 

Share This :

BNI Miracle Chapter เปิดโอกาสสำหรับผู้ที่สนใจ
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายนักธุรกิจระดับโลก ที่สร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่กันทั่วโลก